Harrastukset,  Uutta,  Vapaa-aika

Sijoittaminen koronan aikana

Sijoittaminen

Sijoittamisen aloittaminen kannattaa aina – jopa tällaisessa poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Sijoittamisessa oikeastaan tärkeimpänä voidaan pitää sitä, että sen aloittaa nyt, sillä ainoa merkittävä resurssi, jota me ihmiset emme voi saada takaisin on aika. Meillä on vain tietyn verran aikaa tehdä asioita ylipäätään elämämme aikana ja mikäli sijoittamisen avulla haluaa kasvattaa omaa varallisuuttaan, tärkeintä on aloittaa heti, sillä aikaa kuluu koko ajan, eikä sitä saa takaisin. Tämä toki pätee muihinkin elämänvalintoihin, kuin vain sijoittamiseen. Poikkeustilanteessa sijoittamisen aloittaminen voi kuitenkin tuntua epävarmalta ja turhan riskialttiilta, mutta siinä voi olla myös puolensa. Esimerkiksi silloin, kun tämä erikoinen tilanne alkoi kehittymään Suomessakin, osakkeiden hinnat tulivat ryminällä alas. Tämä pudotus oli kovimpia pitkään aikaan, mutta ei suinkaan mikään ainutlaatuinen tapaus. Mikäli on tällöin tajunnut esimerkiksi ostaa salkkuunsa lisää osakkeita, voi olla tällä hetkellä näiden osakkeiden osalta jo mukavasti plussan puolella. Romahdusten yhteydessä tärkeintä on pitää pää kylmänä ja uskoa parempaan huomiseen. Pahimpina epäuskon hetkinä voi muistuttaa itseään siitä, että aina ennenkin pörssikurssit ovat jokaisen romahduksen jälkeen palanneet entiselle tasolleen ja ylikin.

Koronan aikana sijoittamiseen liittyvät riskit

Sijoittamiseen kuuluu riskien ottaminen sekä niiden sietäminen. Se ei tunnu mukavalta, mutta siihen voi tottua. Fakta on, että kukaan ei voi etukäteen tietää varmuudella, mitä maailmassa ja sitä kautta myös pörssissä tulee tapahtumaan. Kukaan ei ole kykeneväinen ennustamaan tulevaa, eivät edes konkarisijoittajat tai alan parhaimmat asiantuntijat. Koronan aikana sijoittamiseen liittyy vielä normaaliakin enemmän epävarmuustekijöitä, sillä esimerkiksi erilaiset valtioiden asettamat rajoitukset vaikuttavat monien yritysten liiketoimintaan, niin meillä kuin ulkomaillakin. Rajoitusten lisäksi koronaviruksella on myös suoria negatiivisia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan esimerkiksi myynnin hiljenemisen ja oman henkilöstön terveyshuolien kautta. Yritykset ovatkin joutuneet ja joutuvat edelleen kohtaamaan suuria haasteita koronan vuoksi. Näiden vaikutusten lisäksi koronalla on merkittäviä vaikutuksia myös yleisen taloustilanteen kehittymiseen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Taloustilanteen vaihtelut taas vaikuttavat suoraan esimerkiksi juuri osakekursseihin ja sitä kautta myös sijoittajiin.

Näiden vinkkien avulla onnistut

Sijoittamisessa aloittamisen lisäksi tärkeää on muistaa hajautus. Hajautuksella tarkoitetaan periaatteessa riskin jakamista ja minimoimista. Sijoittajan kannattaa ensinnäkin hajauttaa sijoituksensa useampiin erilaisiin yhtiöihin ja myös eri alojen toimijoihin. Näin ollen, jos yhdellä alalla sattuu jossain vaiheessa olemaan huonompi aikakausi, eivät kaikki sijoitukset ole kiinni sen alan yrityksissä. Toinen tärkeä hajauttamiseen liittyvä asia on ajallinen hajautus, jolloin yksittäisen sijoituksen riskit eivät ole niin korkeat. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että ostamalla osakkeita säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain, voi välttää sen, että sattuisi ostamaan osakkeita vain silloin, kun ne nousevat tai ovat mahdollisesti huippukorkeuksissaan. Hajauttamalla sijoituksia ajallisesti, omaan osakesalkkuun kertyy erilaisin hinnoin ostettuja osakkeita, mikä siis tasoittaa riskiä. Hajautuksen lisäksi on hyvä tuntea hieman niitä toimialoja ja yrityksiä, joihin sijoittaa. Lisäksi kannattaa tietenkin huomioida oma taloustilanne. Jonkinlainen itse harjoitettu budjettisuunnittelu voi siis olla ihan järkevää, varsinkin jos oma talous ja rahankäyttö eivät muuten meinaa pysyä aisoissa. Etenkin piensijoittajan kannattaa muistaa, että sijoitettu varallisuus saattaa olla pois käytöstä pitkän aikaa, ja tämä tulee huomioida myös omassa taloudessa. Ei siis kannata sijoittaa esimerkiksi seuraavan kuun vuokraan tai ruokaan meneviä rahoja sillä ajatuksella, että ehtisi saada tuottoa niinkin lyhyessä ajassa. Tällainen lyhytaikainen sijoittaminen on muutenkin harvoin järkevää ja kannattavaa sijoittamista. Mieluummin kannattaa ajatella, että on valmis luopumaan siitä rahasta, jonka sijoittaa, eikä siis tarvitse sitä mihinkään oleellisen tärkeään. Siten sijoittaminen ei kaada omaa taloutta.

Voisi oikeastaan sanoa, että mitä pidemmän aikaa on valmis pitämään varojaan kiinni sijoituksissa, sen paremmat tuottomahdollisuudet omalla sijoituksella on ja sitä vähemmän yksittäiset pörssinotkahdukset vaikuttavat mitenkään omiin sijoituksiin. Tämä pätee missä maailmantilanteessa tahansa, myös koronan aikana. Poikkeustilanteessakin kannattaa siis muistaa nämä sijoittamisen tärkeimmät perusasiat ja pitää niistä kiinni, vaikka se tuntuisikin välillä raastavalta. Aina on mahdollista, että jokin yritys hakeutuu konkurssiin, mutta se on mahdollista myös muulloin, kuin koronan aikana. Riski tähän on siis aina olemassa, ja jos tätä riskiä pelkää liikaa koronan vuoksi, sitä pitäisi pelätä periaatteessa aina muulloinkin, eikä sijoittamista voisi ikinä aloittaa. Sijoittamisen aloittaminen kannattaa aina, oli maailmantilanne mikä tahansa.